POLİÜRETAN ENJEKSİYON - SUSUZLAŞTIRMA

 


TEK BİLEŞENLİ POLİÜRETAN ENJEKSİYON (PUR) SİSTEMLERİ

Tek bileşenli açık hücre yapısına sahip Poliüretan Enjeksiyon Sistemleri;

 • Bina temel ve perdelerinde,
 • Yüksek hidrostatik basınç altnda sızıntıların kesilmesinde kullanılır.

Tek bileşenli kapalı hücre yapısına sahip Poliüretan Enjeksiyon Sistemleri;

 • Bina temel ve perdelerinde, kazık arkalarında, zeminde,
 • Yüksek hidrostatik basınç altında sızıntıların kesilmesinde,
 • Geniş boşlukların doldurulmasında.

İKİ BİLEŞENLİ POLİÜRETAN ENJEKSİYON (PUR) SİSTEMLERİ

İki bileşenli jel Poliüretan Enjeksiyon Sistemleri;

 • Bina temel ve perdelerinde, tünellerde, barajlarda,
 • Kılcak çatlaklardaki sızıntıların kesilmesinde,
 • Soğuk derzlerin mühürlenmesinde,
 • Kılcal boşlukların rötuşlanmasında.

İki bileşenli, yüksek mukavemetli Poliüretan Enjeksiyon Sistemleri;

 • Tünellerde, barajlarda,
 • Yüksek mukavemet gerektiren uygulamalarda,
 • Yük altındaki geniş boşlukların doldrurulmasında.

TEK BİLEŞENLİ POLİÜRETAN ENJEKSİYON SİSTEMLERİ

Tek bileşenli Poliüretan Enjeksiyon ürünleri uygulamasında, kullanılan ekipman özellikleri

 • Eletktrik: 230 V
 • Motor gücü: ~0,75-1 kW
 • Basınç: 10-250 bar
 • Basılabilen mlz. mik.: ~0,4 l/dk.

Elektrikli poliüretan enjeksiyon pompaları portatiftir ve küçük uygulamalar için uygundur. Tek bileşenli poliüretan enjeksiyon sistemleri, su ile birlikte hızlı reaksiyona giren çok yüksek köpürme faktörüne sahip sistemlerdir.

Poliüretan enjeksiyon uygulaması yapılacak bölgedeki, ortam sıcaklığı, nem miktarı gibi ortam koşulları ve sızan suyun basıncı göz önünde bulundurularak katalizör miktarı ( %2-10 arasında ) sahada yapılacak denemeler ile belirlenmelidir. Katalizör ürünün içerisine eklendikten sonra kısa bir süre homojen bir görüntü elde edilinceye kadar poliüretan enjeksiyon reçinesi ile karıştırılır. Kullanıma hazır haldeki Poliüretan enjeksiyon reçinesi, pompanın haznesine dökülerek enjeksiyon uygulamasına başlanır.

Bir sonraki pakerden poliüretan enjeksiyon ürünü çıkışı, basınçta artış veya su sızıntısında kesilme gözlemleninceye kadar enjeksiyon uygulamasına devam edilir.

Poliüretan enjeksiyon uygulaması sonrası sızıntı yönü gözlemlenerek işleme devam edilmelidir. Gerekirse, suyun yön değiştirmesinden kaynaklı oluşabilecek yeni sızıntı noktalarında aynı işlemler tekrarlanarak uygulama devam ettirilmelidir.

İKİ BİLEŞENLİ POLİÜRETAN ENJEKSİYON SİSTEMLERİ

İki bileşenli Poliüretan Enjeksiyon ürünleri uygulamasında, kullanılan ekipman özellikleri

 • Eletktrik: 230 V
 • Komresör Çıkış İhtiyacı: 1/ 2.5 m³/dk
 • İç Basınç: 5-200 bar
 • Basılabilen mlz. mik.: ~6-20 l/dk.
 • Maks. Hava Basıncı İhtiyacı: 8 bar
 • Karışım Oranı: 1:1
 • Ağırlık: 26 / 60 / 92 kg

İki bileşenli pnömatik poliüretan enjeksiyon pompaları, hava desteği ile çalışırlar ve güç saha koşullarına dayanıklı, yüksek hacimli yer altı yapıları poliüretan enjeksiyon uygulamaları için uygundur.

İki bileşenli poliüretan enjeksiyon ürünlerinde reaksiyonun gerçekleşmesi için ortamda su olmasına gerek yoktur, “A” ve “B” bileşenleri birbirine karıştığı anda reaksiyon başlar. Bu nedenle iki bileşenli, 1:1 karışım oranlı, Poliüretan enjeksiyon ürünleri, eş zamanlı çalışan pistonlar yardımı ile, iki ayrı hortumdan geçer; poliüretan enjeksiyon ürününün “A” ve “B” bileşenleri karıştırıcı uçta birleşerek reaksiyonu başlatır.

Poliüretan enjeksiyon uygulamasına başlamadan önce, ortam sıcaklığı, nem miktarı gibi ortam koşulları ve sızan suyun basıncı göz önünde bulundurularak reaksiyon süresini ayarlamak amacıyla ısıtılır veya “A” bileşenine katalizör (Hacmen “A” bileşeninin %1-5’i arasında) karıştırılır.

Poliüretan enjeksiyon reçinesi “A” ve “B” bileşenleri, pompanın haznelerine dökülerek veya ambalajından emiş yapılarak enjeksiyon uygulamasına başlanır.

Poliüretan enjeksiyon uygulaması yavaş, reaksiyon süresine bağlı olarak 30-120sn aralıklarla, poliüretan enjeksiyon ürününün iç ortamda yayılmasına izin verecek şekilde aralıklarla sürdürülmelidir.

Bir sonraki pakerden poliüretan enjeksiyon ürünü çıkışı, basınçta artış veya su sızıntısında kesilme gözlemleninceye kadar enjeksiyon uygulamasına devam edilir.

Poliüretan enjeksiyon uygulaması sonrası sızıntı yönü gözlemlenerek işleme devam edilmelidir. Gerekirse, suyun yön değiştirmesinden kaynaklı oluşabilecek yeni sızıntı noktalarında aynı işlemler tekrarlanarak uygulama devam ettirilmelidir.

Sızıntının kılcal noktalarında nemlenme gözlenirse, düşük viskoziteli, iki bileşenli, jel poliretan enjeksiyon ürünleri ile rötuşlama yapılarak sızıntı kesilene kadar aynı işlem tekrarlanır.

POLİÜRETAN ENJEKSİYON ve AKRİLİK ENJEKSİYON UYGULAMA TABLOSU

  Rijit Köpük Esnek Köpük Jel          Yüksek Mukavemetli 3 Bileşen Jel 4 Bileşen Mukavim jel
  1 Bileşenli Poliüretan Enjeksiyon 2 Bileşenli Poliüretan Enjeksiyon Akrilik Enjeksiyon
Yüksek basınçlı su sızıntısı X X - X X X
Yüksek debili su sızıntıları - X - X - -
Kılcal çatlaklar düşük basınç - - X - X X
Kılcal çatlaklar yüksek basınç - - - - X X
Derzler - - X X X X
Dilatasyon - X X - - -
Boşluk doldurma - X - X - -
Zemin stabilizasyonu X X - X - -
Enjeksiyon Hortumları X   X   X  
Perdeleme Enjeksiyonları - - - - X X
Yer altı yapıları susuzlaştırma - - X X X X
Zemin susuzlaştırma X X - X X X

POLİÜRETAN ve AKRİLİK ENJEKSİYON UYGULAMA METOTLARI

Su Yalıtım Enjeksiyonları yapılmadan önce dikkat edilmesi gereken hususlar:

Sızıntının kaynağının ve bazı özelliklerinin tespitinin doğru yapılması, poliüretan / akrilik enjeksiyon ürün ve metot seçiminde çok önemli rol oynamaktadır;

 • Sızıntı suyunun basıncı, seçilecek olan poliüretan enjeksiyon ürünün reaksiyon süresi ve uygulama basıncı konusunda karar vermeyi sağlar. Yüksek basınçlı su var ise hızlı reaksiyona giren poliüretan enjeksiyon ürünleri, makine desteği ile yüksek basınçla uygulanmalıdır.
 • Yapının bulunduğu konumdaki eğim, suyun akış yönü hakkında bilgi verir, yatay eksende, poliüretan enjeksiyon başlangıç noktası ve yönü hakkında karar vermeyi sağlar.
 • Sızıntı bir çatlaktan geliyorsa, çatlak genişliği, seçeceğiniz poliüretan enjeksiyon veya akrilik enjeksiyon ürününün viskozitesi hakkında bilgi verir. Kılcal çatlaklarda viskozitesi düşük enjeksiyon ürünleri seçilmelidir.
 • Sızıntı suyunun debisi, kullanılacak olan poliüretan enjeksiyon veya akrilik enjeksiyon ürününün viskozitesinin belirlenmesini ve delgi derinlikleri ve paker sistemlerinin seçilmesinde karar verilmesini sağlar.

UYGULAMA

 • Poliüretan Enjeksiyon veya Akrilik Enjeksiyon uygulaması yapılacak olan bölgedeki yüzeyin temizlenerek sızıntının lokasyonu tespit edilmelidir.
 • Poliüretan Enjeksiyon için gerekli delgi, 45 o açı ile mevcut kesit kalınlığının tam ortasına gelecek şekilde yapılmalıdır.
 • Poliüretan enjeksiyon yapılacak olan pakerler arasındaki mesafe, ürünün sıkışık ortamda yayılma yarı çapına göre hesaplanmalıdır. Bu mesafe genellikle 25cm olarak belirlenir.
 • Poliüretan enjeksiyon uygulaması yapılacak her delik birbirine ters yönden olacak şekilde düzenlenmelidir.


Derzlerde poliüretan enjeksiyon uygulamasında delginin her iki kesitin birleşim noktasını yine 45 o açı ile orta noktasından kesecek şekilde delgi yapılmalıdır.

Derzin durumu ve oluşumuna göre poliüretan enjeksiyon delgi pozisyonları

ÜRÜN ve HİZMETLERİMİZLE İLGİLİ KATALOĞUMUZA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ.
İNDİR